BENG

De BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw.


Met een EnergiePrestatie-berekening wordt alleen gekeken naar verwarming, warm tapwater en koeling van een woning bij gemiddeld gebruik.
Er wordt gekeken naar de energievraag (EnergiePrestatie 1), energieverbruik (EP2 en energielabel), aandeel duurzame energie (EP3) en
TemperatuurOverschrijding in juli. Een woning waarvan de EP-berekening voldoet aan alle BENG-eisen is bijna energieneutraal en heeft een A+++label.
Een woning die voldoet aan de BENG-eisen en heeft een aandeel duurzame energie groter of gelijk aan 100% heeft een A++++label.
Een woning die daarbovenop ook nog duurzame energie opwekt voor het gemiddeld stroomverbruik voor verlichting en apparatuur van
(half) vrijstaande woningen (3.150kWh) , tussenwoningen (2.700kWh) of appartementen (1.780kWh) wordt een NulOpdeMeter woning genoemd.


Een Tangramwoning is in ieder geval energieneutraal, bovendien voldoet een Tangramwoning ruim aan de isolatie-eisen voor dak, gevel, ramen en vloer. Door een slimme opbouw van het isolatiepakket zijn de koudebruggen geminimaliseerd. Warmte wordt opgewekt met een luchtwarmtepomp met propaan als koelmiddel. Warmte wordt in principe alleen op de begane grond afgegeven. De Tangramwoning wordt vraaggestuurd geventileerd en wordt ventilatielucht voorverwarmd en gekoeld in een grondbuis of andere voorziening (bijv LT-convector bij centrale toevoer). De zon wordt geweerd en de lucht gekoeld met groen op en rondom de woning. Er zijn goede handmatige mogelijkheden voor zomernachtventilatie. Warmte uit douchewater wordt zo goed mogelijk teruggewonnen.


De BENG analyse van TANGRAMHUIS was uitgevoerd door Martijn Droge, van Klimaatadviesbureau BOOM Delft.