LCA

LCA staat voor Life Cycle AnalysesMilieugerichte LCA (Life Cycle Analyses) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse

bron: RIVM (https://www.rivm.nl/life-cycle-assessment-lca/wat-is-lca)


De LCA analyse van TANGRAMHUIS was uitgevoerd door Niek Pouwels, als afstudeerproject voor master Bouwkunde TU Eindhoven.