MPG

MPG staat voor de Milieu Prestatie van een Gebouw.


De MPG analyseert de milieuprestatie tijdens de hele levenscyclus, dus van productie van onderdelen tot de sloop en verwerking van afvalstromen en
van de funderingspalen tot de elektronica in de warmtepomp voor verwarmen, koelen en warm tapwater. Om verschillende aspecten, bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen met giftigheid voor mensen te kunnen vergelijken wordt gerekend met milieukosten om schade te repareren. Om luxe villa's met appartementen te kunnen vergelijken wordt gekeken naar de milieukosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak.


De huidige eis is een MPG van 0,8. Tangramwoningen kunnen hier ruimschoots aan voldoen met een MPG van rond de 0,5...De MPG analyse van TANGRAMHUIS was uitgevoerd door Martijn Droge, van Klimaatadviesbureau BOOM Delft.